Αστροφυσική, Διάστημα

Ο Φόβος το φεγγάρι του Άρη δημιουργήθηκε από μία βιβλικών διαστάσεων καταστροφή στην επιφάνεια του Άρη

Η προέλευση των δύο φεγγαριών του Άρη, του Φόβου και του Δείμου, αποτελεί ένα πολύ παλιό αίνιγμα της αστρονομίας: μία από τις επικρατούσες προτάσεις θέλει και τους δύο δορυφόρους να αποτελούν αστεροειδείς οι οποίοι σχηματίστηκαν στη ζώνη των αστεροειδών και αργότερα «αιχμαλωτίστηκαν» από τη βαρύτητα του πλανήτη.

Share

Η προέλευση των δύο φεγγαριών του Άρη, του Φόβου και του Δείμου, αποτελεί ένα πολύ παλιό αίνιγμα της αστρονομίας: μία από τις επικρατούσες προτάσεις θέλει και τους δύο δορυφόρους να αποτελούν αστεροειδείς οι οποίοι σχηματίστηκαν στη ζώνη των αστεροειδών και αργότερα «αιχμαλωτίστηκαν» από τη βαρύτητα του πλανήτη.

Ωστόσο, σε πρόσφατη συνδιάσκεψη στη Ρώμη παρατέθηκαν κάποια νέα σενάρια, για τα οποία υπάρχουν αρκετά αξιόπιστα στοιχεία: ένα εξ αυτών «θέλει» το Φόβο να σχηματίζεται από υλικό το οποίο εκτοξεύτηκε σε τροχιά μετά από τη «βιβλικών» διαστάσεων έκρηξη που προκλήθηκε από τη συντριβή αστεροειδούς στην επιφάνεια του Άρη.

Η θεωρία αυτή βασίζεται στην περαιτέρω ανάλυση παλαιότερων παρατηρήσεων του Φόβου τόσο στο ορατό όσο και στο υπέρυθρο φάσμα, που υποδεικνύουν την πιθανή παρουσία υλικών που συναντώνται σε μετεωρίτες – και συγκεκριμένα πρόκειται για υλικά τα οποία ανάγονται στην περίοδο που σχηματίστηκε το Ηλιακό μας σύστημα, και που συναντώνται στη Ζώνη Αστεροειδών ανάμεσα στον Άρη και το Δία- ενώ άλλες παρατηρήσεις του δορυφόρου συνηγορούν στην ύπαρξη ορυκτών τα οποία υπάρχουν στην επιφάνεια του Άρη. O συνδυασμός των δύο υποστηρίζει την υπόθεση ότι ο σχηματισμός του δορυφόρου σχετίζεται περισσότερο με υλικό από τον ίδιο τον πλανήτη, σε συνδυασμό με ύλες από τη Ζώνη Αστεροειδών, παρά με αμιγώς «ξένα» υλικά.

Πηγή: Καθημερινή

About the author

physics4u

Leave a Comment

Share