Πρόσωπα - Γεγονότα

12 χρόνια physics4u και συνεχίζουμε

Αν μας θέλετε και μας ακολουθείτε υπάρχει αντίρρηση ότι, εκτός των 12 χρόνων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, θα τελειώσουμε και το Πανεπιστήμιο;

Share

Αν μας θέλετε και μας ακολουθείτε υπάρχει αντίρρηση ότι, εκτός των 12 χρόνων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούμε να τελειώσουμε μαζί και το … Πανεπιστήμιο;

Δ.Μ.

About the author

physics4u

Leave a Comment

Share