Αστροφυσική, Διάστημα Περιβάλλον Ζωή και Γη

Έχει το DNA εξωγήινη προέλευση;

Αν όροι όπως αδενίνη και γουανίνη φέρνει αναμνήσεις από το μάθημα της Βιολογίας εδώ θα δούμε ένα λόγο για να δώσουμε στις λέξεις αυτές κι ένα δεύτερο ρόλο: Μια ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε ότι αυτά τα δύο όπως και άλλα δομικά στοιχεία του DNA, μπορεί να σχηματιστούν στο διάστημα, ενώ έχουν φτάσει στην επιφάνεια της Γης από μετεωρίτες.

Share

Αν όροι όπως αδενίνη και γουανίνη φέρνει αναμνήσεις από το μάθημα της Βιολογίας εδώ θα δούμε ένα λόγο για να δώσουμε στις λέξεις αυτές κι ένα δεύτερο ρόλο: Μια ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε ότι αυτά τα δύο όπως και άλλα δομικά στοιχεία του DNA, μπορεί να σχηματιστούν στο διάστημα, ενώ έχουν φτάσει στην επιφάνεια της Γης από μετεωρίτες.

meteorites_antarctica Μετεωρίτες που βρέθηκαν στην Ανταρκτική και την Αυστραλία κάνουν τους επιστήμονες να πιστεύουν ότι οι δομικές μονάδες του DNA υπάρχουν στο διάστημα

Για να επιτευχθεί το εκπληκτικό αυτό συμπέρασμα οι ερευνητές ανέλυσαν μια σειρά από 12 μετεωρίτες που συλλέχθηκαν στην Ανταρκτική και την Αυστραλία. Στο εσωτερικό τους, οι επιστήμονες βρήκαν ένα θησαυρό μορίων που μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό πρώιμων μορφών ζωής.

Η αδενίνη, η οποία βοηθά στο να φτιαχτούν οι σκάλες της έλικας του DNA, υπήρχε σε έντεκα από τους μετεωρίτες.

Η γουανίνη, άλλο ένα βασικό δομικό στοιχείο του DNA, ήταν παρούσα σε οκτώ. Δύο από τους 12 μετεωρίτες περιείχαν εξωτικά μόρια που είναι πολύ σπάνια στη Γη, που αποδεικνύουν έτσι ότι οι δομικές μονάδες του DNA πρέπει να έχουν σχηματιστεί στο διάστημα.

Η ανακάλυψη επιβεβαιώνει την θεωρία ότι ένα σύνολο από προκατασκευασμένα τμήματα πάνω στους μετεωρίτες ή σε ένα κομήτη θα μπορούσαν να έχουν δώσει το έναυσμα της ζωής πάνω στη Γη. 

Πηγή: NASA

About the author

physics4u

Leave a Comment

Share