Τεχνολογία-Νέες Εφαρμογές

Κορεσμός, απόχρωση και φωτεινότητα των χρωμάτων

Written by Δ.Μ.

Το χρώμα έχει τρία μοναδικά στοιχεία που το διαχωρίζουν από το αχρωματικό φως: την απόχρωση (hue), τον κορεσμό (saturation) και την φωτεινότητα (brightness) HSL . Είναι ένας βολικός τρόπος για να οργανώσουμε τις διαφορές στα χρώματα όπως γίνεται αντιληπτό από τον άνθρωπο. Μερικές φορές είναι πιο εννοιολογικά κατάλληλο να συζητήσουμε για τα χρώματα με αυτά τα τρία στοιχεία παρά ως διαφορετικές τριάδες RGB αριθμών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ανθρώπινη αντίληψη βλέπει τα χρώματα με αυτούς τους τρόπους και όχι ως τριάδες αριθμών.

Share

Το χρώμα έχει τρία μοναδικά στοιχεία που το διαχωρίζουν από το αχρωματικό φως: την απόχρωση (hue), τον κορεσμό (saturation) και την φωτεινότητα ή ένταση (brightness) HSL . Είναι ένας βολικός τρόπος για να οργανώσουμε τις διαφορές στα χρώματα όπως γίνεται αντιληπτό από τον άνθρωπο. Μερικές φορές είναι πιο εννοιολογικά κατάλληλο να συζητήσουμε για τα χρώματα με αυτά τα τρία στοιχεία παρά ως διαφορετικές τριάδες RGB αριθμών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ανθρώπινη αντίληψη βλέπει τα χρώματα με αυτούς τους τρόπους και όχι ως τριάδες αριθμών.

hue_wheel

Αν φανταστούμε ότι τα τρία βασικά χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε τοποθετούνται εξίσου μεταξύ τους σε ένα τροχό χρωμάτων, όλα τα άλλα χρώματα του φάσματος μπορεί να δημιουργηθούν από μείγματα μεταξύ οποιωνδήποτε δύο από τα βασικά χρώματα. Για παράδειγμα, τα χρώματα Magenta Yellow, και Cyan είναι στα μισά του δρόμου μεταξύ κόκκινου και μπλε, κόκκινου και πράσινου και μπλε και πράσινου αντίστοιχα.

Αυτό το διάγραμμα ονομάζεται χρωματικός τροχός και οποιοδήποτε συγκεκριμένο σημείο στον τροχό από 0 έως 360 μοίρες αναφέρεται ως απόχρωση Hue, το οποίο καθορίζει τον ειδικό τόνο του χρώματος. Η απόχρωση (Hue) διαφέρει ελαφρώς από το «χρώμα», επειδή ένα χρώμα μπορεί να έχει κορεσμό ή φωτεινότητα, καθώς και μια απόχρωση.

colors_saturation

Κορεσμός είναι η ένταση μιας απόχρωσης από τον γκρίζο τόνο (καθόλου κορεσμός) έως το καθαρό, ζωντανό χρώμα (υψηλός κορεσμός).

colors_brightness

Η φωτεινότητα από την άλλη είναι η σχετική φωτεινότητα ή σκοτεινότητα ενός συγκεκριμένου χρώματος, από το μαύρο (χωρίς φωτεινότητα) έως το λευκό (πλήρης φωτεινότητα). 

hsb_eg

Η παραπάνω εικόνα δείχνει τη διαφορά μεταξύ του κορεσμού και της φωτεινότητας. Πρέπει πρώτα να επιλέξετε μια μπλε απόχρωση από τον τροχό χρωμάτων. Στη συνέχεια, μπορεί να μειώσετε τον κορεσμό, έτσι ώστε το μπλε χρώμα να γίνεται όλο και πιο μπλε γκρι. Με μηδέν κορεσμό είναι γκρι. Έχουμε πάρει έναν λιγότερο κορεσμένο μπλε τόνο και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την φωτεινότητα πάνω-κάτω σε αυτό το ύφος.

Σημειώνεται ότι η αύξηση της φωτεινότητας δεν είναι το ίδιο όπως η μείωση του κορεσμού. Η μείωση του κορεσμού μετατρέπει τα χρώματα σε γκρι αποχρώσεις. Η αύξηση της φωτεινότητας μετατρέπει ένα μπλε σε ένα ελαφρύ μπλε του ουρανού, αλλά χωρίς να είναι γκρι.

Λαμβάνοντας ένα σχεδόν εντελώς χωρίς κορεσμό (desaturated) μπλε, είναι σχεδόν τέλειο γκρι, και η αύξηση της φωτεινότητας θα το οδηγήσει σε πιο ανοιχτές αποχρώσεις του γκρι. Ωστόσο, αν υπάρχει κάποιο «μπλε» στο γκρίζο με την αύξηση του κορεσμού μπορούμε να επιτύχουμε και πάλι ένα φωτεινό μπλε.

bronze bronze_sat

Τα χρώματα δηλαδή δεν είναι φως σε ένα μήκος κύματος, αλλά στην πραγματικότητα περιέχουν μια ολόκληρη σειρά μηκών κύματος. Έτσι η “απόχρωση” περιγράφει ποιο μήκος κύματος φαίνεται να είναι το βασικό. Το αντικείμενο που περιγράφεται από το φάσμα που φαίνεται παρακάτω θα ήταν πιθανόν να εκληφθεί ως γαλαζωπό, έστω και αν περιέχει μήκη κύματος σε όλο το φάσμα.

kyano

Αν και η κορυφή σε αυτό το φάσμα εμφανίζεται στην ίδια περιοχή με την απόχρωση του αντικειμένου, δεν συμβαίνει πάντα. Αν αυτό το αντικείμενο είχε αντ ‘αυτού ξεχωριστές και έντονες κορυφές στο κόκκινο και στο πράσινο, το πιο πιθανό, είναι το χρώμα του, να ήταν κίτρινο (βλέπε τον πίνακα προσθετικής ανάμιξης χρωμάτων).

Ο κορεσμός ενός χρώματος αποτελεί μέτρο της καθαρότητας του. Ένα ιδιαίτερα κορεσμένο χρώμα θα περιέχει ένα πολύ στενό αριθμό (λίγα και κοντινά), μηκών κύματος και θα φαινόταν πολύ πιο έντονο από ότι ένα παρόμοιο, αλλά λιγότερο κορεσμένο χρώμα. Το ακόλουθο παράδειγμα απεικονίζει το φάσμα για μια ιδιαίτερα κορεσμένη και για μια λιγότερο κορεσμένη σκιά του μπλε.

koresmos

 

Αριθμητική Ορισμοί

Η απόχρωση, ο κορεσμός και η φωτεινότητα υπολογίζονται από τις τιμές των R, G και Β, που κλιμακώνονται από το 0 έως 255 σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους:

· H απόχρωση (H) είναι μηδέν (0), εάν οι τιμές R = G = B, διαφορετικά έχει μια τιμή μεταξύ 0 και 255, με την περιοχή από 0 έως 255 να διαιρείται σε τρεις λωρίδες : G έως το Β, Β έως το R και το R έως G..

· Η φωτεινότητα L  = (Μ + m) / 2, όπου το Μ είναι το μέγιστο (R, G, Β) και το m είναι το μινόμουμ (R, G, Β).

· Ο κορεσμός S = 0, εάν το R = G = B, αλλιώς 255 * (M – m) / (M + m), εάν L <128, αλλιώς 255 * (M – m) / (511 – (Μ + m)).

Η φωτεινότητα (Luma), για ιστορικούς λόγους αναφέρεται ως ένταση και υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

· L (luma) = 0,3 * R + 0,59 * G + 0,11 * Β

Σύνοψη στους όρους που πρέπει να θυμάστε.

  • Απόχρωση : είναι το χρώμα (μπλε, πράσινο, κόκκινο, κα.)
  • Χρώμα : είναι η καθαρότητα του χρώματος (Μια απόχρωση με το μέγιστο βαθμό χρώματος δεν έχει καθόλου μαύρο, λευκό ή γκρι μέσα)
  • Κορεσμός : αυτός ο όρος αναφαίρετε στο πόσο δυνατό ή αχνό είναι ένα χρώμα (ο υψηλός βαθμός κορεσμού είναι ένα έντονο χρώμα)
  • Τιμή : Αναφέρετε στο πόσο ανοιχτόχρωμη ή σκουρόχρωμη είναι μια απόχρωση (τα ανοιχτά χρώματα έχουν υψηλή τιμή)
  • Τόνος : οι τόνοι δημιουργούνται με την ανάμιξη γκρι στα χρώματα.
  • Σκιές : οι σκιές δημιουργούνται με την ανάμιξη μαύρου στα χρώματα.
  • Tints: τα tints δημιουργούνται με την ανάμιξη λευκού στα χρώματα.

About the author

Δ.Μ.

Share