Αστροφυσική, Διάστημα

Το αστέρι του Scholz ήταν πολύ κοντά στον Ήλιο πριν 80.000 χρόνια

Written by Δ.Μ.

Αστέρι του Scholz ή WISE 0720-0846 είναι ένα αμυδρό δυαδικό αστρικό σύστημα 22 έτη φωτός από τον Ήλιο στον αστερισμό του Μονόκερου κοντά στο γαλαξιακό επίπεδο . Ανακαλύφθηκε το 2013 από τον αστρονόμο Ralf-Dieter Scholz και το 2015, ο Eric Mamajek και οι συνεργάτες του ανέφεραν πως το δυαδικό σύστημα πέρασε μέσα από το Νέφος του Oort στο Ηλιακό Σύστημα, πριν περίπου 80.000 χρόνια και ονομάστηκε Starz’s Star .

Share

Αστέρι του Scholz ή WISE 0720-0846 είναι ένα αμυδρό δυαδικό αστρικό σύστημα 22 έτη φωτός που απέχει σήμερα από τον Ήλιο στον αστερισμό του Μονόκερου κοντά στο γαλαξιακό επίπεδο . Ανακαλύφθηκε το 2013 από τον αστρονόμο Ralf-Dieter Scholz και το 2015, ο Eric Mamajek και οι συνεργάτες του ανέφεραν πως το δυαδικό σύστημα πέρασε μέσα από το Νέφος του Oort στο Ηλιακό Σύστημα,  πριν περίπου 80.000 χρόνια και ονομάστηκε Starz’s Star .

ScholzStarΤο άστρο Scholz , το δυαδικό σύστημα με ένα ερυθρό και ένα καφέ νάνο πετούσε κοντά από το ηλιακό μας σύστημα πριν από περίπου 80.000 χρόνια. Ο ήλιος μας λάμπει στο φόντο.

Ο ήλιος μας είχε στο παρελθόν στενές συναντήσεις με άλλα αστέρια και αυτό έγινε σε ένα επικίνδυνα κοντινό στο όχι τόσο μακρινό μέλλον. Κάθε 50.000 χρόνια περίπου, ένα άστρο νομάδας περνά κοντά στο ηλιακό μας σύστημα. Τα περισσότερα φεύγουν χωρίς κανένα επικίνδυνο περιστατικό. Όμως, κάθε λίγο, κάποιο έρχεται τόσο κοντά που κερδίζει μια εξέχουσα θέση στον νυχτερινό ουρανό της Γης, καθώς επίσης απομακρύνει μακρινούς κομήτες χαλαρά από τις τροχιές τους.

Το κύριο άστρο του συστήματος είναι ένας ερυθρός νάνος με μια μάζα 86 ± 2 φορές σαν του Δία. Το δευτερεύον άστρο είναι πιθανώς ένας νάνο άστρο τύπου T με μάζα 65 ± 12 σαν του  Δία. Συνολικά το σύστημα έχει 0,15 ηλιακές μάζες . Το ζεύγος περιστρέφεται σε απόσταση περίπου 0,8 αστρονομικών μονάδων (120.000.000 χιλιόμετρα), με περίοδο περίπου 4 ετών. Το σύστημα έχει φαινόμενο μέγεθος 18,3, και εκτιμάται ότι είναι σε απόσταση μεταξύ 3 και 10 δισεκατομμυρίων ετών.  Είναι γνωστό ότι σήμερα περίπου 80 αστρικά συστήματα είναι πιο κοντά από αυτό στον Ήλιο.

Το διπλό αυτό αστρικό σύστημα, με μάζα 0,082 και 0,062 φορές τη μάζα του Ήλιου, προσπέρασε το ηλιακό μας σύστημα, σε απόσταση 0,6 έως 1,2 ετών φωτός από τη Γη και με ταχύτητα 83 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, με αποτέλεσμα την αναστάτωση των αντικειμένων που αποτελούν το Νέφος του Οόρτ για μια περίοδο 30.000 περίπου ετών (πριν από 56.000 έως 86.000 χρόνια).

Μία υποκατηγορία καφέ νάνων (με θερμοκρασίες μεταξύ 500 και 1500 K) είναι γνωστή ως T νάνοι, και αντιπροσωπεύει τα πιο ψυχρά και λιγότερο φωτεινά αντικείμενα που έχουν ανιχνευθεί μέχρι στιγμής. Οι μελέτες των Ν νάνων θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αστρονόμους να κατανοήσουν καλύτερα τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στο αμφισβητούμενο όριο πλανήτη / αστεριού, για παράδειγμα, γιγάντιους εξωπλανήτες. Ωστόσο, παρόλο που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα πολλοί καφέ νάνοι, οι νάνοι T δεν είναι τόσο συνηθισμένοι, καθώς έχουν αναγνωριστεί μόνο 400 περίπου τέτοια αντικείμενα.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το σύστημα WISE 0720-0846 πέρασε περίπου 52.000 αστρονομικές μονάδες  ή 0,82 έτη φωτός κοντά από τον Ήλιο, πριν από περίπου 80.000 χρόνια. Το 98% των μαθηματικών προσομοιώσεων της τροχιάς του αστρικού συστήματος έδειξαν ότι διήλθε από το Νέφος του Oort (την εκτεταμένη σφαίρα παγωμένων σωμάτων που περιβάλλει τα όρια του ηλιακού μας συστήματος) ή εντός 120.000 AU (1,9 έτη φωτός) από τον Ήλιο.  Στην πλησιέστερη προσέγγιση του σε μας, το σύστημα θα είχε φαινομενικό μέγεθος περίπου 11,4, και θα μπορούσε να ειδωθεί καλύτερα από μεγάλα γεωγραφικά πλάτη στο βόρειο ημισφαίριο. Για να συγκρίνουμε ένα αστέρι αναμένεται να διέρχεται από το Νέφος του Oort κάθε 100.000 χρόνια περίπου. Ή μια προσέγγιση πλησιέστερα από 52.000 AU αναμένεται να πραγματοποιείται κάθε 9 εκατομμύρια χρόνια.

Δεδομένης της σημασίας του δυαδικού συστήματος που έχει περάσει τόσο κοντά στο Ηλιακό Σύστημα στους προϊστορικούς χρόνους, ο Eric Mamajek και οι συνεργάτες του παρακολουθούν το δυαδικό σύστημα ή αστέρι Scholz, για την ταχύτητα και την πορεία του αστεριού.

Wikipedia

About the author

Δ.Μ.

Share