Περιβάλλον Ζωή και Γη

Πώς η ατμόσφαιρα επιδράει στον πλανήτη μας

Ένα από τα πράγματα που γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι για την ατμόσφαιρα είναι ότι περιέχει αέρα που μας επιτρέπει,αλλά και σε πολλά άλλα είδη,να ζήσουμε. Ορισμένοι μπορεί να γνωρίζουν ότι η ατμόσφαιρα είναι, επίσης, μια προστατευτική ασπίδα ενάντια στην κοσμική ακτινοβολία και τον ηλιακό άνεμο, που διαφορετικά θα είχαν κάνει τη Γη έναν τόπο πολύ δυσάρεστο για να ζήσουμε. Όμως, το λεπτό στρώμα των αερίων που περιβάλλουν τον πλανήτη μας έχει, επίσης, μια σειρά από άλλες επιδράσεις και αυτός είναι ο στόχος του “Παγκόσμιου Γεωδαιτικού Συστήματος Παρατήρησης της Ατμόσφαιρας” (GGOS), ενός ερευνητικού έργου με σκοπό να καταλάβουμε αυτές τις πολύπλοκες και περίπλοκες σχέσεις.

Print Friendly, PDF & Email
Share

Ένα από τα πράγματα που γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι για την ατμόσφαιρα είναι ότι περιέχει αέρα που μας επιτρέπει,αλλά και σε πολλά άλλα είδη,να ζήσουμε. Ορισμένοι μπορεί να γνωρίζουν ότι η ατμόσφαιρα είναι, επίσης, μια προστατευτική ασπίδα ενάντια στην κοσμική ακτινοβολία και τον ηλιακό άνεμο, που διαφορετικά θα είχαν κάνει τη Γη έναν τόπο πολύ δυσάρεστο για να ζήσουμε. Όμως, το λεπτό στρώμα των αερίων που περιβάλλουν τον πλανήτη μας έχει, επίσης, μια σειρά από άλλες επιδράσεις και αυτός είναι ο στόχος του “Παγκόσμιου Γεωδαιτικού Συστήματος Παρατήρησης της Ατμόσφαιρας" (GGOS), ενός ερευνητικού έργου με σκοπό να καταλάβουμε αυτές τις πολύπλοκες και περίπλοκες σχέσεις.

Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, η ατμόσφαιρα, μπορεί να τροποποιήσει πολλά από τα χαρακτηριστικά της Γης, συμπεριλαμβανομένου του σχήματος της, την περιστροφή της καθώς και το βαρυτικό πεδίο της, όμως ακόμα η επιστήμη δεν έχει σχηματίσει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για το πώς συμβαίνει αυτό. Γι ‘αυτό ακριβώς δημιουργήθηκε μια νέα διεπιστημονική μελέτη και όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα αποσκοπούν να καταλάβουν καλύτερα πως τα συστήματα της Γης αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται.

Για να φτιάξουν τα μοντέλα τους, οι ερευνητές θα χρησιμοποιήσουν μόνο τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία – με τη μεγαλύτερη χωρική και χρονική ανάλυση – τα οποία συγκεντρώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Προγνώσεων (ECMWF). Το έργο GGOS θα εστιάσει κυρίως σε τρεις τομείς. Ο πρώτος είναι να κατανοήσουμε πώς η πίεση της ατμόσφαιρας επηρεάζει τον πλανήτη, ενώ ο δεύτερος αναφέρεται λεπτομερώς στις λειτουργίες της στροφορμής του. Ο τρίτος τομέας ενδιαφέροντος είναι η ανακάλυψη των συντελεστών του βαρυτικού δυναμικού της ατμόσφαιρας, εξηγεί η ομάδα.

"Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα που να έχουν πραγματικά σημασία για την κοινωνία, όπως και στοιχεία για την έρευνα του κλίματος ή προβλέψεις για τις φυσικές καταστροφές”, λέει ο ερευνητής Johannes Bohm, στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Βιέννης (TU). Στο GGOS συμμετέχουν πολλοί ερευνητές σε όλο τον κόσμο, με πολλούς ειδικούς που συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξή της. Με τον χρόνο, ελπίζουν να αποκτήσουν ένα λεπτομερές μοντέλο του τρόπου που αλληλεπιδρούν διάφορα τμήματα της Γης, καθώς και το πώς αυτά τα διάφορα συστήματα της αλληλοεπηρεάζονται.

Πηγή: AlphaGalileo

Print Friendly, PDF & Email

About the author

physics4u

Leave a Comment

Share