Αστροφυσική, Διάστημα

Γιγάντια άστρα φαίνονται να σχηματίζονται ακριβώς όπως και τα μικρότερα

Αστρονόμοι έχουν ανακαλύψει ένα δίσκο σκόνης γύρω από ένα τεράστιο σε έκταση και μάζα άστρο στα πρώτα στάδια ανάπτυξής του, γεγονός που υποδηλώνει ότι μεγάλα και μικρά αστέρια σχηματίζονται με τον ίδιο μηχανισμό.

Print Friendly, PDF & Email
Share

Αστρονόμοι έχουν ανακαλύψει ένα δίσκο σκόνης γύρω από ένα τεράστιο σε έκταση και μάζα άστρο στα πρώτα στάδια ανάπτυξής του, γεγονός που υποδηλώνει ότι μεγάλα και μικρά αστέρια σχηματίζονται με τον ίδιο μηχανισμό. 

massive_star Καλλιτεχνική απεικόνιση ενός τεράστιου άστρου σε βρεφική ηλικία που περιβάλλεται από ένα δίσκο σκόνης με πίδακες υλικού παρόμοιους με αυτούς που παρατηρήθηκαν γύρω από το αστέρι IRAS 13481-6124, ένα άστρο με 20-πλάσια μάζα από τον δικό μας ήλιο, αλλά ηλικίας 60.000 χρόνων μόνο

Το τεράστιο αστέρι είναι ηλικίας μόνο 60.000 ετών περίπου – ένα κοσμικό βρέφος σε σύγκριση με τον ήλιο μας, που είναι 4,6 δισεκατομμυρίων ετών. Αλλά έχει μάζα περίπου 20 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του ήλιου μας και περιβάλλεται από ένα δίσκο υλικού παρόμοιο με αυτόν που βρίσκεται γύρω από μικρότερα αναπτυσσόμενα αστέρια.

"Οι παρατηρήσεις μας δείχνουν ότι μπορούν να υπάρχουν δίσκοι συσσώρευσης υλικού γύρω από μεγάλα αστέρια 20 ηλιακών μαζών περίπου, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτός είναι πιθανά ο κυρίαρχος τρόπος σχηματισμού τους", δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Stefan Kraus του Πανεπιστημίου του Michigan.

mega-star-born

Το άστρο IRAS 13481-6124 (πάνω αριστερά) έχει 20-πλάσια μάζα και 5-πλάσια ακτίνα, ενώ περιβάλλεται από το κουκούλι σκόνης και αερίου που το γέννησε. Η λαμπρότητα του υπολογίζεται ότι είναι 30.000 φορές μεγαλύτερη από την λαμπρότητα του Ήλιου μας

Οι αστρονόμοι χρησιμοποίησαν το συμβολόμετρο του Πολύ Μεγάλου Τηλεσκόπιου του Ευρωπαϊκού Νότιου Παρατηρητηρίου στη Χιλή για να κάνουν υπέρυθρες παρατηρήσεις ενός νεαρού αστρικού αντικείμενου, που ονομάζεται IRAS 13481-6124. Το αστέρι αυτό είναι περίπου 10.000 έτη φωτός μακριά από τη Γη, στον αστερισμό του Κενταύρου.

Ο Kraus και οι συνάδελφοί του χρησιμοποίησαν τις πρόσφατες βελτιώσεις στις τεχνικές της υπέρυθρης συμβολομετρίας για να ανιχνεύσουν το αστέρι σε υψηλή ανάλυση, ώστε να βρουν σημάδια της σκόνης γύρω του. Βρήκαν λοιπόν το αστέρι να περιβάλλεται από τον λεγόμενο δίσκο συσσώρευσης μήκους περίπου 130 αστρονομικών μονάδων (Μία Αστρονομική Μονάδα είναι η απόσταση Γης – Ήλιου ή 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα).

Πώς μεγαλώνουν τα μεγάλα αστέρια

Για δεκαετίες, οι αστρονόμοι είχαν την πεποίθηση ότι τα άστρα με σχετικά μικρή μάζα, όπως ο ήλιος μας, σχηματίζονται με τη σταδιακή επικάθηση (συσσώρευση) υλικού πάνω τους, που προέρχεται από ένα δίσκο αερίων και σκόνης γύρω τους. Αυτοί όμως ήσαν λιγότερο βέβαιοι για το τι συμβαίνει σε αστέρια με περισσότερη από 10 φορές τη μάζα του ήλιου.

Πηγή: MSB

Print Friendly, PDF & Email

About the author

physics4u

Leave a Comment

Share