Περιβάλλον Ζωή και Γη

Αφού υγροποιηθεί το διοξείδιο του άνθρακα θα αποθηκεύεται στα έγκατα της Γης

Σε λίγες μέρες, μία μεγάλη μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού που λειτουργεί με λιθάνθρακα θα επιχειρήσει για πρώτη φορά να θάψει τις ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν οι καμινάδες της βαθιά μέσα στη Γη. Για τον σκοπό αυτό, χτίστηκε ένα ειδικό εργοστάσιο δέσμευσης και διαχωρισμού του διοξειδίου του άνθρακα από τα άλλα καυσαέρια, που στοίχισε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια.

Print Friendly, PDF & Email
Share

Σε λίγες μέρες, μία μεγάλη μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού που λειτουργεί με λιθάνθρακα θα επιχειρήσει για πρώτη φορά να θάψει τις ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν οι καμινάδες της βαθιά μέσα στη Γη. Για τον σκοπό αυτό, χτίστηκε ένα ειδικό εργοστάσιο δέσμευσης και διαχωρισμού του διοξειδίου του άνθρακα από τα άλλα καυσαέρια, που στοίχισε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια.

Δύο μεγάλα φρεάτια δεσπόζουν στις εγκαταστάσεις ενός λιγνιτωρυχείου, που βρίσκεται στην περιοχή Νιου Χέιβεν της Δυτικής Βιρτζίνιας των ΗΠΑ. Μοιάζουν με μηχανολογική εγκατάσταση που σκοπό έχει την άντληση φυσικού αερίου από τα έγκατα της Γης και τη μεταφορά του σε μονάδες επεξεργασίας, ώστε να διοχετευτεί αργότερα σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Στην πραγματικότητα όμως τα δύο μεγάλα φρεάτια, που φθάνουν σε βάθος μεγαλύτερο από 2.500 μέτρα, είναι έτοιμα να επιτελέσουν μια λειτουργία εντελώς αντίστροφη. Δεν θα αντλήσουν, αλλά θα διοχετεύσουν βαθιά μέσα στη γη ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα από αυτές που εκπέμπει σωρηδόν το λιγνιτωρυχείο κατά τη διαδικασία καύσης για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι η πρώτη φορά που ένα λιγνιτωρυχείο επιχειρεί να μειώσει τις τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνουν οι καμινάδες του, με το να αποθηκεύει μέρος από αυτές βαθιά μέσα στη Γη.

Τα δύο φρεάτια διαπερνούν τα στρώματα των πετρωμάτων που αποτελούνται από σχιστόλιθο, ψαμμίτη, ασβεστόλιθο και γνεύσιο και είναι έτοιμα να απελευθερώσουν τις ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα, υπό ρευστή μορφή, σε βάθος σχεδόν 3 χιλιομέτρων. Εκεί, λένε οι υπεύθυνοι της εταιρείας, οι ποσότητες του θερμοκηπικού αερίου θα μπορούν να παραμείνουν επί χιλιάδες χρόνια, χωρίς να υπάρχει ο φόβος να δραπετεύσουν και να ρυπάνουν τους υδροφόρους ορίζοντες με πόσιμο νερό που βρίσκονται πιο ψηλά, σε βάθος περίπου 50 μέτρων κάτω απο την επιφάνεια. Με ψυχρή αμμωνία.

Η τεχνική με την οποία θα επιχειρηθεί η απομόνωση και η αποθήκευση του θερμοκηπικού αερίου στηρίζεται στη χρήση χημικών ουσιών που έχουν ως βάση την ψυχρή αμμωνία. Για τον σκοπό αυτό, χτίστηκε ένα εργοστάσιο στον χώρο των εγκαταστάσεων του λιγνιτωρυχείου, όπου τα καυσαέρια, αντί να απελευθερώνονται απο τις καμινάδες, εκτρέπονται σε έναν αντιδραστήρα (που λέγεται στήλη απορρόφησης) και εκεί αναμειγνύονται με την αμμωνία. Το μείγμα αμμωνίας και διοξειδίου του άνθρακα θερμαίνεται και το αέριο απελευθερώνεται για να διοχετευτεί στη συνέχεια μέσω των φρεατίων στο υπέδαφος της γης.

Το κόστος της τεχνολογίας και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την υπόγεια αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα μπορεί στο μέλλον να αποδειχθεί απαγορευτικό. Κι αυτό γιατί η δέσμευση του διοξειδίου συνεπάγεται υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και σημαντική μείωση του βαθμού απόδοσης του λιγνιτωρυχείου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι υπεύθυνοι τη εταιρείας λένε ότι θα καταφέρουν να δεσμεύσουν το διοξείδιο του άνθρακα μειώνοντας κατά 15% την απόδοση της μονάδας, ενώ άλλοι, λιγότερο αισιόδοξοι, λένε ότι αυτό θα επιτευχθεί με μείωση κατά 30% της απόδοσης της μονάδας.

Με υψηλό κόστος. Η εταιρεία που έχει το λιγνιτωρυχείο, η Αmerican Εlectric Ρower, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικού ρεύματος στις ΗΠΑ. Τα λιγνιτωρυχεία της εξασφαλίζουν περίπου το 50% της επάρκειας των ΗΠΑ σε ηλεκτρισμό. Η συγκεκριμένη μονάδα στη Βιρτζίνια σκοπεύει για τα επόμενα πέντε χρόνια να εγκλωβίζει στο υπέδαφος περίπου 100.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, δηλαδή το 1,5% των ετήσιων εκπομπών της. Το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να ανέλθει μέχρι και στο 90%. Γεγονός πάντως είναι ότι για τη γεωλογική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα, η Αmerican Εlectric Ρower έχει δαπανήσει 73 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή του κατάλληλου εργοστασίου.

Οι περιβαλλοντολόγοι φοβούνται ότι θα δηλητηριαστούν τα υπόγεια νερά

Η επιχείρηση της γεωλογικής αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα βρίσκει αντίθετους αρκετούς περιβαλλοντολόγους, οι οποίοι θεωρούν ότι η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να αμβλύνει ένα πρόβλημα, την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, και να δημιουργήσει ένα άλλο, τη ρύπανση των υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων.
Το διοξείδιο του άνθρακα θα μπορούσε να ανακατευτεί με το υπόγειο νερό και να δημιουργήσει ανθρακικό οξύ και κατ΄ επέκταση άλλες δηλητηριώδεις ουσίες που θα διαπερνούσαν τα πετρώματα και θα διασκορπίζονταν υπογείως. Λένε επίσης ότι εξαιτίας του βάθους που έγινε η εκσκαφή για την τοποθέτηση των φρεατίων, θα μπορούσε να υπάρξει ακόμη και κίνδυνος να αυξηθεί η συχνότητα και το μέγεθος των σεισμών. Όμως η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ θεωρεί ότι τέτοιος κίνδυνος δεν υφίσταται. Ο Ντέιβιντ Χολτζ, που είναι εκτελεστικός διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Ρrogress Μichigan, λέει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η αποθήκευση στη Γη του διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί καλύτερη στρατηγική από το να αξιοποιήσουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις που και ωφελιμότερες είναι για το περιβάλλον και οικονομικά συμφορότερες.

Πηγή: Τα Νέα

Print Friendly, PDF & Email

About the author

physics4u

Leave a Comment

Share