Τεχνολογία-Νέες Εφαρμογές

Πλαστικά μπορεί να τώρα να άγουν τον ηλεκτρισμό

Σύμφωνα με Αυστραλούς ερευνητές, τα πλαστικά κανονικά δεν άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα και γι αυτό χρησιμοποιούνται για μόνωση των ηλεκτρικών καλωδίων. Αλλά, με την τοποθέτηση ενός λεπτό φύλλου από μέταλλο πάνω σε μια πλαστική ταινία και αναμιγνύοντας το σε μια πολυμερή επιφάνεια με μια δέσμη ιόντων, έδειξαν ότι το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτούν φτηνά, ανθεκτικά, εύκαμπτα και αγώγιμα πλαστικά.

Print Friendly, PDF & Email
Share

Σύμφωνα με Αυστραλούς ερευνητές, τα πλαστικά κανονικά δεν άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα και γι αυτό χρησιμοποιούνται για μόνωση των ηλεκτρικών καλωδίων. Αλλά, με την τοποθέτηση ενός λεπτό φύλλου από μέταλλο πάνω σε μια πλαστική ταινία και αναμιγνύοντας το σε μια πολυμερή επιφάνεια με μια δέσμη ιόντων, έδειξαν ότι το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτούν φτηνά, ανθεκτικά, εύκαμπτα και αγώγιμα πλαστικά.

Έτσι, η ανακάλυψη αυτής της νέας τεχνικής θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια εντελώς νέα συλλογή από πλαστικά με μεταλλικές  ή / και υπεραγώγιμες ιδιότητες.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν ακτίνες ιόντων χρησιμοποιούνται συχνά στη βιομηχανία της μικροηλεκτρονικής για να προσαρμόσουν την αγωγιμότητα των ημιαγωγών, όπως είναι το πυρίτιο. από το 1980 έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες μέχρι τώρα για να προσαρμοστεί η διαδικασία αυτή πάνω σε πλαστικές μεμβράνες,  με ελάχιστη όμως επιτυχία μέχρι τώρα.

Αυτό που η ομάδα των ερευνητών έκανε τώρα ήταν να χρησιμοποιήσει μια δέσμη ιόντων για τη ρύθμιση των ιδιοτήτων μιας πλαστικής ταινίας, έτσι ώστε να άγει τον ηλεκτρισμό, όπως τα καλώδια, και μάλιστα να δρουν ως υπεραγωγοί, οπότε περνά το ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς αντίσταση, αν όμως ψυχθεί σε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι επιστήμονες λένε πως το υλικό αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, επειδή μπορούμε να έχουμε όλα τα επιθυμητά στοιχεία των πολυμερών – όπως η μηχανική ευελιξία, η αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος – αλλά και μια καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, κάτι που κανονικά δεν συνδέεται με τα πλαστικά.

Επίσης, ένα από το πιο συναρπαστικό στοιχείο της ανακάλυψης είναι η ικανότητα της ταινίας να άγει ή να μην άγει το ρεύμα κατά βούληση. Έχει λοιπόν τεράστιες δυνατότητες για χρήσιμες εφαρμογές.

Στην πραγματικότητα, μπορούμε να μεταβάλλουμε την ηλεκτρική ειδική αντίσταση πάνω από 10 τάξεις μεγέθους. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι έχουμε την δυνατότητα να έχουμε είτε ένα πολύ καλό μονωτή είτε έναν αγωγό είτε ένα υπεραγωγό στην ίδια διάταξη.

Αν λάβουμε δε υπ’ όψιν ότι το πρωτοφανές αυτό υλικό μπορεί να παραχθεί με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται συνήθως στη βιομηχανία της μικροηλεκτρονικής το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον από την άποψη του κόστους.

Οι ερευνητές τέλος λένε ότι η ανακάλυψή τους είναι μια μίξη μεταξύ της σημερινής και της τεχνολογίας της επόμενης γενιάς.

Print Friendly, PDF & Email

About the author

physics4u

Leave a Comment

Share