Περιβάλλον Ζωή και Γη

Γεω-μηχανική: Μια κακή ιδέα της οποίας όμως ήλθε η ώρα;

Η συμβατική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αλλαγής του κλίματος φαίνεται να μην δουλεύει. Έτσι μερικοί επιστήμονες και πολιτικοί λένε ότι ήρθε ο χρόνος για κάτι τελείως διαφορετικό, την γεωμηχανική μεταβολή του κλίματος της Γης. Θέλουν λοιπόν να εξεταστεί επίσημα η μέθοδος της «γεω-μηχανικής», με στόχο την εκ νέου δημιουργία του γήινου κλίματος.

Print Friendly, PDF & Email
Share

Η συμβατική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αλλαγής του κλίματος φαίνεται να μην δουλεύει. Έτσι μερικοί επιστήμονες και πολιτικοί λένε ότι ήρθε ο χρόνος για κάτι τελείως διαφορετικό, την γεωμηχανική  μεταβολή του κλίματος της Γης. Θέλουν λοιπόν να εξεταστεί επίσημα η μέθοδος της «γεω-μηχανικής», με στόχο την εκ νέου δημιουργία του γήινου κλίματος.

geoengineering

Πέντε τρόποι για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και την υπερθέρμανση

Η θεωρία αυτή, που παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά πριν έναν αιώνα, αφορά είτε τον αποκλεισμό της θερμότητας από την ατμόσφαιρα της Γης μέσω του περιορισμού της ηλιοφάνειας ή την αφαίρεση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας.

Η διαχείριση της ηλιακής ακτινοβολίας μπορεί να επιτευχθεί χάρη στη λεύκανση των νεφών, ώστε αυτά να αντανακλούν περισσότερο ηλιακό φως, ενώ η αφαίρεση του διοξειδίου του άνθρακα είναι δυνατή με την απορρόφησή του από συσκευές που ονομάζονται «μηχανικά δέντρα».

Οι προοπτικές αυτές προκαλούν, όμως, το φόβο επιστημόνων και κρατικών αξιωματούχων. Και οι δύο τεχνικές μπορούν να έχουν απρόβλεπτες παγκόσμιες συνέπειες, ενώ η διαχείριση του ηλιακού φωτός θα απαιτούσε αιώνες προσπαθειών. Ο Ken Caldeira, ειδικός του κλίματος στο Επιστημονικό Ινστιτούτο Carnegie, καλεί σε ενδελεχή μελέτη των επιπτώσεων αυτών, μέσω προτύπων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η ανάγκη λήψης μέτρων με επείγοντα χαρακτήρα ίσως, όμως, να έχει φθάσει, όπως εξηγεί και ο συγγραφέας Eli Kintisch. «Ο συνδυασμός της ανησυχίας και της περιέργειας είναι αυτός που έπεισε την επιστημονική κοινότητα να μελετήσει μέθοδο, η οποία βρισκόταν εντελώς έξω από τα ενδιαφέροντα των κλιματολόγων πριν πέντε μόλις χρόνια», λέει ο Eli Kintisch.

Print Friendly, PDF & Email

About the author

physics4u

Leave a Comment

Share